ACP Terapia – Aplikácia krvnej plazmy

Posledná novinka v liečbe artrózy – autológna kondicionovaná plazma

ACP čiže „Autologous conditioned Plasma“ je nová, bezpečná a veľmi účinná biochirurgická metóda, ktorá vychádza z nových poznatkov tkanivového inžinierstva.

Na liečbu pohybového aparátu využíva hojivých účinkov látok z vlastného tela pacienta – upravenú krvnú plazmu, ktorá je obohatená aktivovanými krvnými doštičkami – trombocytmi, obsahujúcimi rastové a protizápalové faktory. Niekedy sa tiež hovorí o PRP „Platelet Rich Plasma“ – plasma obohatená o trombocyty. ACP / PRP bola vyvinutá za účelom cielenej liečby poškodenej chrupavky u artrózy malých a veľkých kĺbov a športových úrazov, ale jej terapeutické možnosti sú oveľa širšie. S výhodou ju možno použiť po terapeutických a rekonštrukčných artroskopických operáciách kĺbov, kde významne urýchľuje procesy hojenia a regenerácie poškodených tkanivových štruktúr – podľa vedeckých prác až o 50% rýchlejšie hojenie, čo má veľký význam nielen u športovcov. Klinické výsledky u liečby kĺbovej artrózy metódou ACP jednoznačne preukázali ústup bolesti a zlepšenie kĺbovej pohyblivosti.

Podstata účinku tejto bioterapie je založená predovšetkým na vlastnostiach krvných doštičiek, ktoré v aktivovanom stave uvoľňujú bielkoviny rastových a protizápalových faktorov. Tieto faktory podporujú v tkanivách pohybového aparátu (chrupavky, šľachy, väzy, kosti a koža) hojivé regeneračné a reparačné procesy.

Koncentráciou týchto injekčne aplikovaných faktorov do chorých tkanív dochádza predovšetkým k:

 • protizápalovým procesom
 • urýchleniu hojivých procesov
 • zabráneniu prechodu ochorenia do chronického stavu
 • regeneráciu a reparáciu poškodených tkanivových štruktúr

Nenahraditeľná funkcia krvných doštičiek je evidentná pri každom poškodení celistvosti tkanív ľudského tela. Pri každom oderku, porezaní atď. dochádza k zložitej reakcii nášho organizmu, ktorej cieľom je zastavenie krvácania a obnova tých štruktúr, ktoré sa v mieste poškodenia nachádzali. A práve na regenerácií pôvodných tkanív sa zásadne podieľajú rastové a protizápalové faktory uvoľnené z aktivovaných doštičiek, ktoré sú v liečivom procese absolútne nevyhnutné.

Liečebné spektrum – indikácie na liečbu

Terapeutické možnosti metódy ACP zahŕňajú ortopédiu, traumatológiu, športovú medicínu, reumatológiu, algeziológiu a liečebnú rehabilitáciu. Liečbu veľkých kĺbov (koleno, rameno, členok, lakeť) je v indikovaných prípadoch výhodné viesť po artroskopickom miniinvazívnom zákroku. Pri artroskopii dôjde k vyšetreniu a ošetreniu poškodených vnútrokĺbových štruktúr tzv. shavingom, vaporizáciou atď. a kĺb je vyčistený a pripravený pre bioterapiu. Aby liečba bola aj dlhodobo efektívna, je nutné podľa diagnózy vykonať niekoľko aplikácií ACP, spravidla v týždenných intervaloch. U liečby poranenia a chorôb chrupaviek, šliach a väzov je odporúčané cca. 5 aplikácií, pri úponových bolestiach môže stačiť aj jedna aplikácia. Ústup bolesti a zlepšenie hybnosti liečeného kĺbu či oblasti je postupné.

MOŽNÉ INDIKÁCIE APLIKÁCIA ACP

 • Artróza (čiže osteoartróza) kĺbov – koleno, rameno, členok, lakeť, bedro, malé kĺby cca. 5 aplikácií, vhodné u 1., 2. a časti 3. stupňa artrózy podľa RTG, kedy je ešte v kĺbe prítomná chrupavka. V 4. stupni sú možnosti biologickej liečby veľmi obmedzené, v kĺbe sa odiera kosť o kosť, vhodným riešením je náhrada kĺbu.

Poznámka:  existujú pozitívne skúsenosti s aplikáciou ACP plazmy do kĺbov s artrózou 4. stupňa, kedy môže zmierniť bolesti.  Táto analgetická indikácia môže byť riešením pre pacientov trpiacich bolesťami, ktorí nemôžu z iných dôvodov podstúpiť operačnú náhradu kĺbu alebo nemôžu trvalo užívať protizápalové lieky s množstvom vedľajších účinkov. Každého pacienta musí dôkladne vyšetriť ortopéd a navrhnúť riešenie. Definitívne rozhodnutie je vždy na pacientovi.

 • Postihnutie chrupavky 1. až 3. stupňa – chondromalacie, chondropatie
 • Ložiskové defekty kĺbovej chrupavky – poúrazové stavy, osteochondrosis dissecans
 • Akútne a subakútne poškodenie meniskov kolenného kĺbu
 • Akútne a subakútne poškodenia kĺbových väzov (rameno, koleno, členok, atď.)
 • Podvrtnutie kĺbov a natiahnutie väzov – najmä distorzie kolena a päty
 • Po atroskopickej sutúre menisku
 • Po rekonštrukcii predného skríženého väzu kolena
 • Po operačnej stabilizácii ramena či sutúre rotátorov ramena
 • Ochorenie úponov šliach a väzov – tzv. Entezopatie (ostroha pätovej kosti, natiahnuté triesla)
 • Tenisový a golfový lakeť – entezopatie
 • Postihnutie Achillovej šľachy – entezopatie (úponové bolesti) či tendinóza (chronický zápal a hmatateľné zdurenie)
 • Bolesti piat – plantárna fasciitis
 • Akútne a chronické zápaly šliach a väzov
 • Skokanské koleno, poškodenie AC kĺbu
 • Podpora hojenia chrupaviek, väzov, svalov, šliach a kostí po úrazoch, operáciách a plastikách
 • Čiastočné ruptúry svalov

Pri všetkých uvedených indikáciách počet potrebných aplikácií ACP určí ortopéd.

ACP otvorilo novú etapu a významne rozšírilo možnosti boja s artrózou, avšak budúcnosť liečby artrózy naďalej spočíva v komplexnosti. Racionálna kombinácia dostupných liečebných postupov, liečby kmeňovými bunkami, ACP plazmou, rehabilitácie, balneoterapie a režimových opatrení (redukcie váhy, pohyb, zdravý životný štýl) je štandardom terapie. Až pri vyčerpaní týchto liečebných opatrení zostáva možnosť náhrady kĺbu umelým. S rozvojom biochirurgické medicíny a nových technológií liečby artrózy bude týchto operácií iste ubúdať.

 Postup biologickej liečby pohybového aparátu

Metóda ACP je založená na odbere vlastnej krvi. Čerstvé sérum získané z tejto krvi je po špeciálnej úprave injekčne aplikované priamo do postihnutého miesta. Ide o bežný ambulantný zákrok, u ktorého nie sú používané anestetiká.

Pred výkonom: Posledných 24 hodín pred aplikáciou doporučujeme pitný režim s príjmom 2-3 litrov nealkoholických tekutín, z toho posledný polliter dve hodiny pred výkonom. Posledných 24 hodín nekonzumujte žiadne tučné potraviny a mliečne nápoje. Získame tak väčšie množstvo kvalitného nechylózneho séra. Pred liečbou je vhodné dočasne vysadiť protizápalové lieky – nesteroidné antireumatiká (Ibalgin, Aulin, Voltaren atď.). U warfarinizovaných pacientov je potrebná úprava dávkovania tak, aby hodnota INR bola pred aplikáciou pod 2,0. Akútne infekčné ochorenia sú kontraindikáciou výkonu. Pred začatím liečby obdržíte na podpis Informovaný súhlas pacienta, kde sú zhrnuté všetky informácie o postupe liečby ACP.

Na základe telefonického objednanie sa dostavte do našej ortopedickej ambulancie a vezmite so sebou všetku zdravotnú dokumentáciu a vyšetrenia (RTG, MRI, UZ atď.), týkajúce sa vašich ťažkostí.

 1. Lekár Vás vyšetrí a podľa dostupných údajov navrhne optimálny liečebný postup.
 2. Odber krvi sa za prísne sterilných podmienok vykonáva najčastejšie z žily hornej končatiny.
 3. Po odobratí cca 10ml krvi do špeciálnej skúmavky sa krv ďalej spracováva v prístroji, kde dôjde k oddeleniu plazmy bohatej na krvné doštičky od ostatných krvných elementov. Doštičky sa mimo krvné riečište prirodzene aktivujú.
 4. Plazma bohatá na aktivované trombocyty uvoľňujúce liečivé rastové a protizápalové faktory je potom opäť za prísne sterilných podmienok injekčne aplikovaná do oblasti poranenia, zápalu či kĺbu. V mieste aplikácie je chvíľu cítiť mierny tlak. Bolestivosť je porovnateľná s obstrekom kĺbu, a je spravidla dobre tolerovaná. Miesto vpichu sa prelepuje náplasťou, ktorú môžete o cca. 2 hodiny odstrániť.
 5. Celá liečebná procedúra tak trvá 20 minút.
 6. Aby liečba bola aj dlhodobo efektívna, je nutné podľa diagnózy vykonať niekoľko aplikácií ACP spravidla v týždenných intervaloch. Predĺženie intervalu medzi aplikáciami neovplyvní výsledok liečby. Typická liečba veľkého kĺbu zahŕňa 5 aplikácií ACP v piatich týždňoch, kedy v priebehu liečby dochádza k postupnému ústupu ťažkostí, znižovanie bolestivosti a zlepšenie hybnosti kĺbu či oblasti.
 7. Po výkone nie je potrebná pracovná neschopnosť, iba v deň aplikácie je potrebné vylúčenie veľkej fyzickej námahy a tepelne zaťažujúcich procedúr ako bazény, vírivky, sauny, soláriá, kryokomory atď .. Ďalšie dni môžete robiť všetko prakticky bez obmedzenia, avšak liečenú časť tela je nutné šetriť . Rozsah obmedzenia stanovuje ortopéd.

Možné nežiadúce účinky a komplikácie liečby

Bioléčba autológnou kondicionovanou plazmou je veľmi dobre tolerovaná, celkové aj miestne prejavy nežiaducich účinkov sú veľmi zriedkavé. Darcom aj príjemcom plazmy je jedna osoba a pri ACP metóde sa spracovávaná krv nedostáva do styku s žiadnym cudzorodým materiálom, ktorý by mohol plazmu kontaminovať, znehodnotiť či zalergizovať. Plasma obohatená o aktivované trombocyty s rastovými a protizápalovými faktormi sa nikdy nezamrazuje a aplikuje sa výhradne čerstvá niekoľko minút po žilovým odbere.

Komplikácie sú veľmi zriedkavé, ale v medicíne ich nemožno nikdy úplne vylúčiť:

 • Infekcia v mieste aplikácie (zápal mäkkých tkanív, kĺbu atď.)
 • Podráždenie alebo poranenia nervov, ciev, šliach, väzov či svalov v mieste aplikácie
 • Zápal alebo trombóza žíl hornej končatiny po odbere krvi
 • Bolesti hlavy
 • Závraty

Výhody ACP oproti iným metódam

Metóda autológnej kondiciovanej plazmy:

 • vychádza z najnovších trendov a technológií
 • využíva prirodzených schopností telu vlastných buniek – krvných doštičiek
 • do krvi sa nepridávajú žiadne prímesi proti zrážaniu krvi atď.
 • plazma bohatá na trombocyty sa aplikuje pacientovi čerstvá ihneď po prístrojovej separácii
 • pri odbere, spracovaní a aplikáciu plazmy bohatej na trombocyty je minimalizované riziko kontaminácie, infekcie či dokonca zámeny vzorky
 • okrem uzatvorenej sterilnej odberovej skúmavky krv neprichádza do styku s žiadnym cudzorodým materiálom
 • plazma sa neuchováva v inkubátore ani v mrazničke
 • nemá nebezpečné vedľajšie účinky oproti protizápalovým liekom a kortikoidom, ktoré pri dlhodobej liečbe spôsobujú krvácanie do zažívacieho traktu, poškodzujú pečeň, obličky, krvotvorbu atď.
 • vysokú účinnost metódy dokladá množstvo vyliečených pacientov a odborných prác z celého sveta
 • má účinnejší a dlhodobejší efekt v porovnaní so súčasnou liečbou chondroprotektívami

Podstata liečebného účinku ACP

Ľudská krv okrem séra (plazmy) obsahuje červené krvinky (erytrocyty), biele krvinky (leukocyty) a krvné doštičky (trombocyty). Trombocyty putujú krvným riečiskom pri neporušenej cievnej stene v pokojovom inaktívnym stave. Pri narušení cievnej steny, po odbere krvi atď. Sa trombocyty aktivujú a začnú uvoľňovať bielkoviny rastových a protizápalových faktorov. Tieto faktory podporujú v tkanivách pohybového ústrojenstva hojivé procesy. Ak tieto koncentrované rastové a protizápalové faktory injekčne aplikujeme do poškodených tkanív, dochádza k urýchleniu reparačných a regeneračných procesov chrupaviek, šliach, svalov, kostí, kože a podkožia. Klinicky u liečeného pacienta postupne dochádza k ústupu ťažkostí, zníženiu bolesti a zlepšeniu hybnosti kĺbu alebo postihnuté oblasti. Úraz či choroba neprechádza do chronického štádia.

Celý rad vedeckých štúdií a veľké množstvo úspešne ošetrených pacientov z celého sveta, ktorým metóda ACP umožnila opäť aktívne žiť, dokumentujú účinnosť a efektívnosť liečby autológnou kondicionovanou plazmou. Štúdie preukazujú niekoľkonásobné koncentrácie trombocytov a proteínov rastových a protizápalových faktorov (rastového faktora = GF) v autológnej kondiciované plazme.

Koncentrácia rastových faktorov v ACP:

 • PDGF AB (Platelet derived growth factor AB) – vzostup 25x
 • PDGF BB (Platelet derived growth factor BB) – vzostup 6x
 • TGF beta 1 + 2 (Transforming growth factor beta) – vzostup 4x
 • IGF 1 (Insulin-like growth factor) – vzostup 1x
 • EGF (Epidermal growth factor) – vzostup 5x
 • VEGF (Vascular endothelial growth factor) – vzostup 11x

HLAVNÉ ÚČINKY rastových faktorov:

 1. Indukujú rast (proliferáciu) a delenie (diferenciáciu) rôznych typov buniek (kmeňových buniek, osteoblastov, epidermálnych buniek)
 2. Zvyšujú množstvo produkovaného kolagénu, proteoglykánov a tkanivových inhibítorov metaloproteinázy (TIMP)
 3. Stimulujú syntézu deoxyribonukleovej kyseliny (DNA)
 4. Stimulujú angiogenézu = novotvorba ciev
 5. Stimulujú chemotaxiu = pohyb buniek