Derotačný ťah

I10021 – Derotačný ťah  (pravá a ľavá strana sa predpisuje samostatne)

Preskripčné obmedzenie:
OPR, ORT, CHI, TRA, RHB

Popis

Bandážny systém určený na chôdzu detí alebo dospelých. Pôsobí na dolnú končatinu do smeru extrarotácie. Upína sa háčikom do ortopedickej obuvi alebo slučkou na chodidlo.