Dynamická lykrová ortéza trupu skoliotická

I10011 – Ortézy individuálne trupu, chrbtice a hlavy bandážne – liečebné

Preskripčné obmedzenie:
OPR,ORT,CHI,TRA,RHB

Popis

Dynamická skoliotická lykrová ortéza bola navrhnutá tak, aby korigovala zakrivenie chrbtice a zlepšila držanie tela. DMO ortéza je určená pre pacientov, ktorí majú skoliotickú krivku do 30° Cobbovho uhla. Najlepšie výsledky možno dosiahnuť pri použití skoliotického obleku v skorom štádiu zakrivenia, ale uspokojivé výsledky možno pozorovať aj pri vyšších hodnotách Cobbovho uhla.  Strategicky umiestnené korekčné panely vyvíjajú kontra rotačnú a kontra laterálnú silu, čím dochádza ku korekcii postoja tela do osi, zlepšeniu posturálnej symetrie a zvýšeniu biomechanickej účinnosti. Ortéza umožňuje úplný rozsah pohybu chrbtice, podporu správnej funkcie svalov, úľavu od bolesti a zníženie miernej krivky až o 50%. Pomôcka je vyrábaná na mieru zo špeciálneho materiálu na báze tkaniny – LYCRA ® spoločnosťou DM Orthotics. Všetky upínacie prvky, korekčné panely, otvory a výstuhy sú umiestnené individuálne podľa potrieb pacienta. 

Indikácie: 

  • Neuropatická a idiopatická skolióza

Video