Ortéza na dolnú končatinu pohyb usmerňujúca

I10022 – Ortéza dolnej končatiny mobilizačná (pravá a ľavá strana sa predpisuje samostatne)

Preskripčné obmedzenie:
OPR,ORT,CHI,TRA,RHB

Popis

Funkčná kompozitná individuálne zhotovovaná ortéza na základe sadrového odliatku.  S mechanickým alebo elektrickým kĺbom vhodná pre pacientov napr. po NCMP ale aj iných funkčných poruchách dolných končatín. Ortéza stabilizuje dolnú končatinu v stojnej fáze kroku, povoľuje flexiu. Automatický kĺb umožňuje plynulú chôdzu aj švih dolnej končatiny pri chôdzi. KAFO ortézy sa vyrábajú v rôznych prevedeniach podľa individuálnych potrieb a diagnózy pacienta.