POTVRDENIE O NÁVŠTEVE ORTOTICKÉHO CENTRA

Vážení klienti,

v prípade plánovanej návštevy nášho zariadenia ohľadom merania, skúšania alebo odovzdania zdravotnej pomôcky alebo v prípade plánovanej návštevy lekára v ambulancii Vám, môžeme na Vašu žiadosť vystaviť potvrdenie o účele cesty pre prípad policajných kontrol počas LOCKDOWNu. Potvrdenie Vám, môžeme poslať sms správou alebo emailom.

Tešíme sa na vašu návštevu.

Ortotické centrum s.r.o.

PLATNOSŤ LEKÁRSKEHO POUKAZU

Vážení klienti,

Dovoľujeme si Vás, upozorniť na platnosť lekárskych poukazov.

Lekársky poukaz na sériovú pomôcku platí 1 mesiac odo dňa jeho vystavenia lekárom, tzv. v lehote 1 mesiaca musí byť pomôcka zameraná, vyskúšaná a odovzdaná.

Lekársky poukaz na individuálne zhotovenú ortopedickoprotetickú pomôcku má platnosť 3 mesiace. POZOR, táto lehota nie je určená len na to, aby pacient poukaz predložil u zhotoviteľa pomôcok, ale v rámci nej musí byť pomôcka aj zhotovená, vyskúšaná a odovzdaná pacientovi. Preto neodkladajte zbytočne návštevu výdajne alebo merného miesta ! Výroba ortopedickoprotetických pomôcok je časovo náročná a môže sa stať, že Váš poukaz nebudeme môcť prijať, pretože by sme vzhľadom na aktuálne výrobné kapacity a počet už predtým prijatých zákaziek nemohli garantovať dokončenie pomôcky do uplynutia doby platnosti poukazu. Ak z nejakého dôvodu nemôžete navštíviť naše pobočky v krátkom čase po vydaní poukazu, odporúčame Vám,  kontaktovať nás vopred telefonicky a overiť si, či je možné pomôcku zhotoviť v rámci doby platnosti poukazu.

V prípade nevyzdvihnutia pomôcky včas, pred vypršaním platnosti lekárskeho poukazu, bude pacientovi účtovaná plná úhrada pomôcky.

Za pochopenie vopred ďakujeme.