PLATNOSŤ LEKÁRSKEHO POUKAZU

Vážení klienti,

Dovoľujeme si Vás, upozorniť na platnosť lekárskych poukazov.

Lekársky poukaz na sériovú pomôcku platí 1 mesiac odo dňa jeho vystavenia lekárom, tzv. v lehote 1 mesiaca musí byť pomôcka zameraná, vyskúšaná a odovzdaná.

Lekársky poukaz na individuálne zhotovenú ortopedickoprotetickú pomôcku má platnosť 3 mesiace ale POZOR lekársky poukaz musí byť do mesiaca prijatý zhotoviteľom individuálnej ortopedicko protetickej pomôcky.  

Táto lehota nie je určená len na to, aby pacient poukaz predložil u zhotoviteľa pomôcok, ale v rámci nej musí byť pomôcka aj zhotovená, vyskúšaná a odovzdaná pacientovi. Preto neodkladajte zbytočne návštevu výdajne alebo merného miesta ! Výroba ortopedickoprotetických pomôcok je časovo náročná a môže sa stať, že Váš poukaz nebudeme môcť prijať, pretože by sme vzhľadom na aktuálne výrobné kapacity a počet už predtým prijatých zákaziek nemohli garantovať dokončenie pomôcky do uplynutia doby platnosti poukazu. Ak z nejakého dôvodu nemôžete navštíviť naše pobočky v krátkom čase po vydaní poukazu, odporúčame Vám,  kontaktovať nás vopred telefonicky a overiť si, či je možné pomôcku zhotoviť v rámci doby platnosti poukazu.

V prípade nevyzdvihnutia pomôcky včas, pred vypršaním platnosti lekárskeho poukazu, bude pacientovi účtovaná plná úhrada pomôcky.

Za pochopenie vopred ďakujeme.